Koulutus

Yhteiskuntatieteiden tohtori (sosiaalipolitiikka)

Filosofian maisteri (kasvatustiede)

Esimiesten ja johtajien työnohjaaja-coach (CSLE©)

Certified Business Coach

Johtamistaidon erikoisammattitutkinto (JET)

Sosiaalityöntekijän sekä opettajan ja rehtorin pätevyydet

Kokemusta ja osaamista työyhteisösi hyödyksi

Pitkän ja monipuolisen työurani ansiosta olen saavuttanut hyvin laajan asiantuntemuksen sosiaali- ja terveysalalta sekä koulutuksesta varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen asti.

Työympäristöjäni ovat olleet koulutus-, sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja muut organisaatiot, ammatilliset oppilaitokset sekä yliopistot. Minulla on laaja kokemus eri yhteistyöelinten ja järjestöjen luottamustehtävistä ja vapaaehtoistyöstä, minkä lisäksi olen toiminut

 • ammatillisten oppilaitosten opettajana
 • sosiaalityön pätevöitymiskurssien johtajana
 • järjestöjohtajana
 • työyhteisöjen kehittämishankkeen koordinoijana
 • johtamiskouluttajana
 • järjestöjen hallinnon konsulttina
 • eri tehtävissä vapaan sivistystyön sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä
 • työntekijänä päiväkodissa sekä lasten- ja nuorisokodissa
 • tukihenkilönä (pro gradu -tutkielma tukihenkilötoiminnasta)
 • vammaisalan ja kuntoutuksen työntekijänä, omaishoitajana ja tutkijana
 • alustajana, luennoitsijana ja fasilitoijana työyhteisöjen ja yhdistysten tilaisuuksissa
 • yhteiskunta­tieteellisen vammais­tutkimuksen alaan liittyvien ammatillisten lisensiaatin­töiden ja väitös­kirjojen esi­tarkastajana, tarkastajana ja vasta­väittäjänä Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lapin ja Turun yli­opistoissa. Olen myös antanut lausuntoja tutkimuskäsikirjoituksista Kelan tutkimusosastolle.
 • kirjailijana: kirjoja, artikkeleita ja lehtikolumneja johtamisesta, perhepolitiikasta, lastensuojelusta, vammaisuudesta, erityisopetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä
 • uraohjaajana ja työnhakuvalmentajana kuntoutusasiakkaiden, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden, akateemisten työttömien sekä romani- ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden parissa.

Nykyisessä roolissani yrittäjänä toimenkuvaani kuuluvat työnohjaus ja coaching sekä koulutus-, valmennus- ja tutkimuspalvelut. Toimin ajoittain myös työnohjauksen ohjaajana ja vertaiscoachina.

Toimintaani leimaa vahva pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen.

Saan olla kiitollinen siitä, ettei elämä ole aina kohdellut minua silkkihansikkain. Omat kivut ja kriisit ovat ohjanneet elämääni uusiin ja odottamattomiin suuntiin. Ilman omakohtaisia kokemuksia en varmaankaan olisi lähtenyt pureutumaan vammaisperheiden ja johtajien elämään ja tuomaan heidän näkemyksiään julki.

 • pirjo@pirjosomerkivi.fi
 • +358 50 592 9472

© PIRJO SOMERKIVI 2017

Design by Johanna Koskimies