JOHTAJANA JÄRJESTÖSSÄ (Somerkivi, Pirjo 2011)

Järjestöt tarjoavat monelle suomalaiselle paitsi harrastusareenan, myös työpaikan. Järjestöjen johtamisen tehtävät ovat moninaisia ja vaativia sekä ammattijohtajille että vapaaehtoistyötä tekeville luottamushenkilöille. Järjestöjohtamista käsittelevää kirjallisuutta ja koulutusta on kuitenkin vähän tarjolla. Etenkään johtajien omia kokemuksia ja ajatuksia työstään ei juurikaan ole julkaistu.

Tämä teos kuvaa järjestöjä työ- ja toimintaympäristöinä, ammattijohtajan ja luottamushenkilön tehtäviä sekä johtajan kasvuhaasteita. Kirjaa varten on haastateltu valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen johtajia, jotka kertovat kirjassa myös arjen työstään ongelmineen ja iloineen. Kirja antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Miten järjestön johtaminen eroaa johtamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla?
Mitkä ovat järjestöjohtajan tärkeimmät tehtävät?
Minkälaisena järjestöjohtajat kokevat työnsä?
Miten toimia luottamushenkilönä järjestössä?
Olenko hyvä johtaja?
Miten kehittyä johtajana?

Tilaa Johtajana järjestössä -kirja (122 s.)

Tilaa Johtajana järjestössä -kirja tai useampia täyttämällä ja lähettämällä alla oleva lomake. Postitamme kirjasi muutaman arkipäivän kuluessa. Laskun saat tilauksesi mukana. Kirjan hinta on yksittäin tilattaessa 28,00 €. Jos tilaat useampia kerrallaan, yhden kirjan hinta on 20,00 €. Hintoihin sisältyy käsittely- ja toimituskulut sekä arvonlisävero.

OLEN VERKON SILMÄSSÄ KALA (Somerkivi, Pirjo 2000)

Vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytyminen sosiaalisen tuen verkostoissa. VÄITÖSKIRJA. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos.

Tarinoita vammaisten henkilöiden selviytymisestä ja kuntoutusjärjestelmän toimivuudesta. Kunnallistieteen yhdistyksen Vuoden väitöskirjapalkinto.

PAINOS ON LOPPUUNMYYTY.

ARTIKKELEITA

Somerkivi, Pirjo. 2011. Työn ja perheen hyvän tulevaisuuden muistelua. Teoksessa Kontula, Osmo (toim.) Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus. Väestöliitto 70 vuotta. VL-Markkinointi Oy.

Somerkivi, Pirjo. 2006. Vanhemman puheenvuoro. Teoksessa Takala, Marjatta & Kontu, Elina (toim.) Näkökulmia näkövammaisten opetukseen. PS-Kustannus.

Somerkivi, Pirjo. 2006. ”Käymme yhdessä ain, käymme aina rinnakkain” – kaikille yhteinen koulu. Teoksessa Niemelä, Pauli & Pursiainen, Terho (toim.) Hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena. Professori Juhani Laurinkarin juhlakirja. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia nro 62. Kuopion yliopisto.

  • pirjo@pirjosomerkivi.fi
  • +358 50 592 9472

© PIRJO SOMERKIVI 2017

Design by Johanna Koskimies